Інформація для громадян

Реєстрація місця проживання

Перелік документів необхідних для отримання послуги

 • Заяву за формами, наведеними відповідно у додатках 6,7 або 8 до Правил реєстрації місця проживання;
 • Документ, до якого вносяться відомості про місце проживання/перебування (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні);
 • Свідоцтво про народження (дляосіб, що не досягли 16-річного віку;
 • Квитанцію про сплату адміністративного збору (у разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну послугу);
 • Документи, що підтверджують:

- право на проживання в житлі – ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди),

- рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші документи.

У разі відсутності зазначених документів реєстрація особи здійснюється за згодою власника/співвласників житла, наймача та членів його сімї на реєстрацію місця проживання (зазначені документи або згода не вимагаються при реєстрації місця проживання неповнолітніх за адресою реєстрації місця проживання батьків / одного з батьків або законного представника /представників);

 • Право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи - довідка про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи згідно з додатком 9 до Правил реєстрації місця проживання), копія посвідчення про взяття на облік бездомної особи, форма якого затверджується Мінсоцполітики (для осіб, які перебувають на обліку у цих установах або закладах);
 • Проходження служби у військовій частині, адреса якої зазначається під час реєстрації, - довідка про проходження служби у військовій частині, видана командиром військової частини за формою згідно з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання (для військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби);
 • Військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);
 • Заяву про зняття особи з реєстрації місця проживання за формою згідно з додатком 11 до Правил реєстрації місця проживання (у разі здійснення реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання).

У разі подання заяви представником особи додатково подаються:

 • документ, що посвідчує особу представника;
 • документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини - батьками (усиновлювачами).

Реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

 

Розмір та порядок внесення плати за адміністративну послугу

За реєстрацію місця проживання стягується адміністративний збір:

У разі звернення особи протягом встановленого законом строку у розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати (13,60 грн);

У разі звернення особи з порушенням встановленого законом строку - у розмірі 0,0255 розміру мінімальної заробітної плати (40,80 грн);

У разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну адміністративну послугу та зараховується до місцевого бюджету за новим місцем проживання.

Реквізити рахунку:

Отримувач: УК у Більмацькому районі/отг смт Комиш-Зоря
Код отримувача: 37892243
Банк отримувача: ГУ ДКС України у Запорізькій області 
МФО: 813015
Номер рахунку: 33213879700365
Код класифікації доходів бюджету: 22012500 
Найменування плати: Плата за надання адміністративних послуг (реєстрація / зняття з реєстрації місця проживання

Законодавчі акти України, що передбачають надання послуги

Перелік підстав відмови у наданні адміністративної послуги

 • Особа не подала документів або інформації, необхідних для реєстрації місця проживання;
 • Подані документи є недійсними або у них міститься недостовірна інформація;
 • Для реєстрації звернулась особа, яка не досягла 14-річного віку.

Рішення про відмову в реєстрації місця проживання приймається в день звернення особи або її представника шляхом зазначення у заяві про реєстрацію місця проживання підстав відмови. Заява повертається особі або її представнику.

Порядок отримання

Заява фізичної особи /законного представника/ представника на підставі довіреності, посвідченої в установленому законом порядку.

Результат послуги

Внесення відомостей про реєстрацію місця проживання до паспорта громадянина України, тимчасового посвідчення громадянина України, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист (далі- документ, до якого вносяться відомості про місце проживання), а відомості про реєстрацію місця перебування до довідки про звернення за захистом в Україні (шляхом проставлення в них відповідного штампа реєстрації місця проживання / перебування особи за формою згідно з додатком 1 до Правил реєстрації місця проживання).

Відомості про реєстрацію місця проживання вносяться до паспорта громадянина України:

-у вигляді книжечки (зразка 1993 року) шляхом проставлення в ньому штампа реєстрації місця проживання особи

-у формі картки (зразка 2015 року) шляхом внесення інформації до безконтактного електронного носія, який імплантовано у такий паспорт, у разі наявності робочих станцій та підключення органу реєстрації до Єдиного державного демографічного реєстру (Реєстру).

У разі не підключення органу реєстрації до Реєстру особі видається довідка про реєстрацію місця проживання.

 

 

 


© Комиш-Зорянська селищна рада, Запорізька область, Україна